Chuyến đến nội dung chính

Danh sách các danh mục trợ giúp

Cửa hàng

globe Language

Tác phẩm âm thanh chất lượng cao (Hi-Res) trên DLsite có được phát với đúng chất lượng âm thanh gốc Hi-Res hay không?